50 års virke for bedre mobilitet i Norden

Pionerer inden for Nordisk mobilitet

Frogne har som udvikler af taxametersystemer og tilhørende trafikstyring spillet en central rolle i nordisk taxi og persontransport siden starten i 1973.
Her er en række milepæle, som illustrerer Frognes betydning for branchen.

At forbinde mobile enheder

Da Ingeniør Finn Frogne i 1973 grundlagde virksomheden, som stadig bærer hans navn, var filosofien at udvikle systemer som kunne tale med hinanden - for taxis vedkommende knytte mobile enheder (vogne) sammen med en central/kørselskontor.
Finn Frogne installerede selv Europas første integrerede taxameter- og centralsystem hos Aalborg Taxi.
Siden har Frognes forretningsidé bygget på at udvikle kommercielle løsninger via systemintegration.

Mobilitet for Nordisk velfærd

De Nordiske velfærdsøkonomier tilbyder et vidt forgrenet net af sociale og sundhedsmæssige transportydelser for børn, ældre og borgere med specielle udfordringer.
Nordiske taxiselskaber udfører meget af denne sociale kørsel, for nogle udgør andelen af offentlig betalt social kørsel 70% af driften.
Siden 1980’erne har Frogne udviklet systemløsninger, som håndterer det unikke nordiske mix af private ture, gadeture, virksomheds- og kontokørsel samt individuelt tilpasset befordring for samfundets syge og behandlingskrævende borgere.

Grøn omstilling i taxabranchen

I perioden 2016-19 drev Frogne verdens første udviklingsprojekt, Grøn Taxi, hvis mål var at operationalisere grøn omstilling i taxibranchen.
Projekt Grøn Taxi var initieret af Trafikstyrelsen og gennem teknologiudvikling, chaufførmotivation og uddannelse fokuserede projektet på markant, vedholdende og dokumenterbar reduktion af CO2. Datagrundlaget var 170 mio. km kørsel, 170 vogne og 400 chauffører hos Esbjerg Taxa, Herning Taxa og Dantaxi Viborg.
I dag indgår Grøn Taxi i Frognes suite af BI- løsninger, og udregner f.eks. sandsynligheder for næste tur ud fra historiske og dynamiske trafikdata.

Banebrydende GPS-navigation

I dag er GPS-baseret navigation et hverdagsbegreb, som vi tager som en selvfølge. Men før Google kom til var tanken om at koble satellitsignaler sammen med taxicentraler og kørende vogne fjern fremtidsmusik. Dog ikke for Frognes daværende navigationsteam, som i 1992 i München, var de første i Europa som introducerede live GPS signaler i kørende taxier.
I dag tilbyder Frogne GPS løsninger med kortmateriale, som er tilpasset nordisk taxis specifikke krav til social kørsel, zoneinddeling, takstområder, tunneller mv.

Eksperter i nordisk taxi

I 1988 blev Helsingborg Taxa Frognes første svenske kunde. Siden har Frogne opbygget lange kundeforhold med både større og mindre nordiske taxaselskaber. Det er blandt andet sket gennem datterselskabet Nordic Auto El og alliancen med svenske Structab, der fremstiller Nordens mest udbredte taxametersystem, MegTax.
I dag udfylder Frogne en række tillidshverv i flere nationale taxaorganisationer samt i EU-organisationerne WELMEC og MID, som er ansvarlige for europæisk taxameterlovgivning og standardisering.

De bedste hoveder

Kontinuitet og kompetencer har præget Frogne gennem 50 år. I dag ledes det familieejede Frogne af 2. generation efter grundlægger Finn Frogne, Kaare Frogne.
Fra 1990’erne og frem, hvor selskabet befæstede sin position som Nordens førende udvikler af taxi-teknologi, deltog også hustru og mor Britta i selskabets ledelse.
I samme periode har en lang række nøglemedarbejdere været i firmaet. Betydningen af at kunne fastholde og udbygge langvarige specialkompetencer og brancheerfaring er et uvurderligt aktiv og en forklaring bag de ofte lige så lange kunderelationer.

Ekstrem stabilitet

Det er ikke en tilfældighed, at bil- og dækfabrikanter fra hele verden kommer til Norden for at teste, hvordan nye modeller klarer sig under det nordiske vejrlig.
Frognes taxametersystem er godkendt efter europæiske MID og WELMEC regulativer og samtidig kendt for dets hårdførhed, ydeevne og stabilitet under ekstreme vejrforhold.
1.500 km fra Nordpolen, på Thule Air Base, i Lapland, nord for Polarcirklen, i de norske fjelde, i de svenske skove samt i det blæsende og regnvåde Danmark kører tusindvis af Frogne løsninger hos taxiselskaber og persontransportudbydere rundt, dag og nat, år efter år.

Visionær mobilitets teknologi

I 1980 var Frogne medstifter af non-profit organisationen SUTI (Standardiseret Udveksling af Trafik Information), hvis formål er at udvikle tekniske standarder for alle aktører i persontransporten.
Via såkaldte SUTI-links kan forskellige tekniske systemer og platforme udveksle driftsinformation om den enkelte borgers transportbehov. Eksempelvis for at sikre, at samme chauffør altid kører det samme autistiske barn til og fra behandling.
SUTI-initiativet var et visionært initiativ, som forudså vor tids behov for forbundet mobilitet. I dag gennemføres mere end 30.000 persontransporter via SUTI løsninger i hele Norden.

AI i TAXI

At udvikle og implementere IT, der forbedrer kundeservice og optimerer ressourcer og lønsomhed har altid været en kernefilosofi for Frogne. Denne udvikling fortsætter med uændret hastighed og dedikation.
Senest med Frogne Voicebot, som bruger avanceret AI til at besvare opkald og oprette bookinger og derved sikre hurtig og præcis kundeservice døgnet rundt, også i myldretiden.
Samtidig anvender Frogne kvantecomputere til løbende systemoptimering.
Ved at kombinere AI og kvanteberegning vil Frogne i de kommende år udvikle nye, stærke løsninger, som vil give mobilitetsudbydere endnu flere optimeringsmuligheder, og dermed strategiske fordele, baseret på lynhurtige analyser af historiske og dynamiske data.