Lösningar till taxiåkaren

Frogne erbjuder åkare som inte är anslutna till en beställningscentral, driftssäker teknik som enkelt kan anpassas och skaleras efter behov. Frognes taxameter är en pålitlig, godkänd och framtidssäker taxameter som alltid räknar korrekt tariff och sparar upplysningar om körningar till räkenskap och avräkning.

Kontakta oss för en lämplig lösning.

Frognes integrerade taxametersystem omfattar bl a: