webportal

På webportalen kan centralen dela information om taxidriften online och på alla plattformar med åkare, förare, medarbetare, systemansvariga och taxikunder.

map

 grøn-knap Utbyte med alla
Webportalen integrerar data från booking, drift och administration och gör relevant information tillgänglig:

  • Förarekan optimera sin egen körning (t ex lediga bilar, förbeställningar, taxametersimulator, chat, egna rapporter, manualer mm)
  • Åkaren får överblick över verksamheten (t ex visning av turer, avräkning, körpass, tankning, körda turer, inkörda kr/km, omsättning per betalningsform mm)
  • Operatörer avlastas från rutinuppgifter (t ex tidsregistrering, dialog med ledningen mm)
  • Systemansvariga kan snabbt lösa IT-frågor (t ex loggrapporter, telefonkö, framkörningstid, redigera register, online support, återstart, reset mm)
  • Kunderna kan överblicka sina taxitransporter (t ex fakturor, turstatistik, visning av bilar, annullera turer, prisberäkna turer, väntetid, erbjudanden, kampanjer mm)