Online booking

Internet booking sparar tid för kunden och för centralen. Kunden kan planera behovet av taxi och centralen kan effektivisera driften.

map

 grøn-knap Trygghet för kunden
Online booking erbjuder samma trygghet som telefonbeställning då kunden direkt mottar ett mail med bekräftelse på beställningen.

  grøn-knap Avlastar centralen
Online booking minskar pressen på telefonintjänsten då beställning sker automatiskt. Centralen kan hantera mer trafik med samma bemanning och online bokningarna integreras med trafikdirigeringen.

  grøn-knap Bättre kundservice
Online booking är enkelt att införliva i centralen websida så att det framstår som en del av centralens service. Centralen kan tillmötesgå verksamhetsbehov och upprätta kundprofiler.