Komplett trafikdirigering

Trafikdirigeringssystemet Dispatch Management Solution är komplett administration och kommunikation till hela taxidriften. Med inbyggd erfarenhet och flexibilitet dirigerar Dispatch Management Solution automatiskt centralens resurser optimalt.

map

grøn-knap  Genomtänkt funktionalitet
Hög systemstabilitet ger mindre stress och bättre kundservice. Individuella lösningar med möjlighet till steglös anpassning. Öppen systemplattform betyder lång, framtidssäker livstid. En enda leverantör betyder problemfri installation och uppdatering.

  grøn-knap Genomtänkt taxidrift

 • Telefoni med automatiskt nummerminne och adressvisning
 • Planering och styrning av sammansatta turer
 • Flera centraler kan betjänas av ett system oavhängigt av varandra
 • Databas- och systemadministration. Kunder, vägar, bilegenskaper m m
 • Automatisk dispatch; distrikt, kölista och/eller närmaste bil
 • Optimal turfördelning med GPS-positionering
 • Automatisk fordonsstatus. GPS-anmälan och ledig/upptagen status
 • Ljudlöst larm. Automatisk lokalisering av bil
 • Videolog. Överföring av digitala bilder från bilens kupé till centralen
 • Kreditkortsbetalning. Med online auktorisation och PBS-clearing
 • Konto. Administration av konton och fakturering. Egna kundkort.
 • Räkenskap. Datautväxling och länk till räkenskapssystem.