Komplett ekonomisystem

Ekonomi- och administrationssystemet Taxi Adm hanterar alla ekonomiska transaktioner och automatiserar bilavräkning och kundfakturering.

map

 grøn-knap Klarar alla transaktioner
Efterbehandling av kunddatabas, ekonomi, administration, kortutskrivning, spärrlistor, statistik, rapportering, PBS överföringar, fakturering av kontokunder, specialkörningar samt avräkning av bilar och åkare.

 grøn-knap All turinformation sparas

  • Beställning: Lagras i översikt. Gatuturer knappas in manuellt.
  • Taxameterkörning: icke-ekonomisk turinformation t ex datum, tid, distans, tariff mm
  • Betalning: Belopp, betalningsform (kontant, kort, konto), vem som ska debiteras/krediteras

grøn-knap Lagrar turens livscykel
Lagrar data från turens alla faser; beställning, körning, betalning. Turer kan sökas och skrivas ut, från upprättande till arkivering. Även turer med flera avräkningar. Säkerställer korrekt och komplett fakturering/bilavräkning.