Hosting

Hosting innebär att hela eller delar av centralens IT driftas av Frogne. Därigenom ken centralen minska sina IT-investeringar och omkostnader avsevärt.

map

grøn-knap   Fasta, låga IT-omkostnader
Frogne erbjuder centralen att hantera förvaring, drift och service av centralens IT-utrustning. Därigenom kan centralen undgå tunga IT-investeringar för utrustning och uppsättning och samtidigt reducera IT-omkostnaderna för bemanning, service och support.

grøn-knap  Säkerhet och service 24/7
Hosting betyder också, att centralen uppnår optimal säkerhet för oavbruten drift dygnet runt, året om. Samtidigt är datasäkerheten i topp, inklusive virusprogram, brandväggar, backup mm.

 grøn-knap  Stor flexibilitet – oavsett storlek
IT kapaciteten kan expanderas efter behov, med kort varsel och helt oavhängigt av geografi. Alla typer av centralen kan skörda fördelar genom hosting, t ex oöverskådliga IT-budgeter, reducerad sårbarhet vid frånvaro eller jobbyte och icke minst, hosting frigör resurser till kärnverksamheten.