GPS visning

Med Frognes integrerade GPS-viewer kan alla operatörer på centralen dynamiskt följa, var varje bil befinner sig. Alla insamlade positioner, t ex taxameter-start och taxameter-stop sparas.

map

 grøn-knap Ökad säkerhet
Med integrerad GPS visning kan operatören följa bil som har larmat. Sökkriterier och visning av kartbild sker direkt från PC'n. Centralen kan aktivera övervakning av bilar.

 grøn-knapBättre kundservice
TeleAtlas-kartorna är alltid uppdaterade. Hantering och zoom sker snabbt via PC'ns tangentbord. Operatören kan snabbt ge korrekt information vid t ex påminnelse, bom-turer eller reklamation.

 grøn-knapTydlig dokumentation
Körmönster och GPS-positioner från alla typer av turer sparas kontinuerligt. Sökfunktion visar alla sparade positioner för varje bil.