Automatisk beställning via Smartphone

Med Instant Cab sker taxibeställningen automatiskt och direkt från kundens Smartphone. Centralen sparar bemanning och administration och kunden slipper väntetid i telefonkö.

iphone

 grøn-knap Billigare för centralen
Instant Cab är ett flertal digitala verktyg som automatiserar taxibeställningen och sparar manuell behandling på taxicentralen samt reducerar den administrativa efterbehandlingen.

  grøn-knap Snabbare för kunden
När kunden trycker Instant Cab på sin Smartphone, aviseras närmaste lediga bil. Bilen sänder SMS-bekräftelse med ankomsttid och plats till kunden. Och allt sker automatiskt.

 grøn-knap  Inkluderat i servicepaket
Instant Cab ingår i de softwareuppdateringar du mottar som en del av ditt Frogne samarbetsavtal. Du betalar bara en symbolisk installationsavgift och ett mindre månatligt belopp för hosting.