Lösningar för lönsam taxidrift

En taxicentral håller aldrig stängt och det ställs stora krav på lönsamhet. Med Frogne's integrerade trafikoptimeringslösningar kan taxicentralen dygnet runt, utnyttja alla resurser optimalt.

Online booking
Internet booking sparar tid för kunden och för centralen. Läs mer
Smartphone booking
Automatisk Smartphone booking sparar tid för kunden och på centralen. Läs mer
Trafikplanering
Komplett trafikplanering, ruttberäkning och tursammansättning. Läs mer
Trafikstyrning
Komplett trafikdirigering, kommunikation och administration. Läs mer
GPS visning
Dynamisk GPS position och körmönster på fordon och turer. Läs mer
Ekonomi och administration
Komplett ekonomi- och administrationssystem, avräkning och fakturering. Läs mer
Webportal
Webportal håller igång dialogen med förare, åkare, operatör, IT och kund. Läs mer
Hosting
Överlåt systemdriften till Frogne och få tillgång till systemfördelar till attraktiva hyrpriser. Läs mer

mac_mockup