Webportal

På webportalen kan beställningscentralen dela information om transporten online och på alla plattformar med åkare, förare, medarbetare, systemansvariga och beställare.

map

 grøn-knap Utbyte med alla
Webportalen integrerar data från booking, drift och administration och gör relevant information tillgänglig:

  • Förare kan optimera sin egen körning (t ex lediga bilar, förbeställningar, chat, egna rapporter, manualer mm).
  • Åkaren får överblick över verksamheten (t ex visning av turer, avräkning, körpass, tankning, körda turer mm).
  • Operatörer avlastas från rutinuppgifter (t ex tidsregistrering, dialog med ledningen mm).
  • Systemansvariga kan snabbt lösa IT-frågor (t ex loggrapporter, telefonkö, framkörningstid, redigera register, online support, återstart, reset mm).
  • Beställare kan överblicka sina persontransporter (t ex kontering, turstatistik, visning av bilar, annullera turer mm).