Komplett trafikplanering

Routeplan är beställningscentralens idealiska verktyg för helautomatisk ruttberäkning och tursammansättning. Realtidsövervakning av trafik- och resurssituation. Föreslår optimal turfördelning med hänsyn till kundönskemål, miljökrav mm.

map

 grøn-knap Optimerar fordonsparken
Routeplan bearbetar kördata, sammansätter och beräknar optimal turplan. Fordonsparken utnyttjas optimalt med lämplig bil närmast resenären. Drivmedel och framkörningstid minimeras. Driftsbesparingar på 10 – 15 % kan realiseras.

  grøn-knap Simulerar körning och CO2-effekt
Idealiskt planeringsverktyg för simulering av t ex skolkörningar, sjukresor, färdtjänst m m. Räknar ut och kartlägger rutt, fordonsbehov, drivmedel, körda km, pris per tur m m. Simulerar körningar och räknar ut nyckeltal för optimal drift och lönsamhet vid anbud.

 grøn-knap Utarbetar körpasscheman
Routeplan kan ta fram körpasscheman för förare och fordon. Ger besked till fordon om körningar, prioriterar fordon på schemalagt körpass, checkar anmälan m m. Fungerar som hela centralens minne.