Komplett trafikdirigering

Trafikdirigeringssystemet Dispatch Management Solution är komplett administration och kommunikation för persontransporter. Med inbyggd erfarenhet och flexibilitet dirigerar Dispatch Management Solution automatiskt beställningscentralens resurser optimalt.

map

grøn-knap Genomtänkt funktionalitet
Hög systemstabilitet ger mindre stress och bättre resenärservice. Individuella lösningar med steglös anpassning. Öppen systemplattform betyder lång, framtidssäker livstid. En enda leverantör betyder problemfri installation och uppdatering.

grøn-knap Genomtänkt taxidrift

 • Telefoni med automatiskt nummerminne och adressvisning
 • Planering och styrning av sammansatta turer
 • Flera beställningscentraler kan betjänas av ett system oavhängigt av varandra
 • Databas- och systemadministration. Resenärer, vägar, bilegenskaper m m
 • Automatisk dispatch; distrikt, kölista mm
 • Optimal turfördelning med GPS-positionering
 • Automatisk fordonsstatus. GPS-anmälan och ledig/upptagen status
 • Ljudlöst larm. Automatisk lokalisering av bil
 • Videolog. Överföring av digitala bilder från bilens kupé till centralen
 • Konto. Administration av konton och fakturering. Egna kundkort.
 • Räkenskap. Datautväxling och länk till räkenskapssystem.