Komplett ekonomisystem

Ekonomi- och administrationssystemet Taxi Adm hanterar alla ekonomiska transaktioner och automatiserar bilavräkning och vidarefakturering.

map

grøn-knap  Klarar alla transaktioner
Efterbehandling av resenärsdatabas, ekonomi, administration, statistik, rapportering, faktureringsrutiner, specialkörningar samt avräkning av bilar och åkare.

grøn-knap  All turinformation sparas

  • Beställning: Lagras i översikt.
  • Körning: icke-ekonomisk turinformation t ex datum, tid, distans, tariff mm.
  • Avräkning: Belopp, vem som ska debiteras/krediteras mm.

grøn-knap  Lagrar turens livscykel
Lagrar data från turens alla faser; beställning, körning, avräkning. Turer kan sökas och skrivas ut, från upprättande till arkivering. Även turer med flera avräkningar. Säkerställer korrekt och komplett vidarefakturering/bilavräkning.