GPS visning

Med Frognes integrerade GPS-viewer kan alla operatörer på beställningscentralen dynamiskt följa, var varje bil befinner sig. Alla insamlade positioner, t ex start, hämtplats, stopp sparas.

map

grøn-knap Ökad säkerhet
Med integrerad GPS visning kan operatören följa bil som har larmat. Sökkriterier och visning av kartbild sker direkt från PC'n. Centralen kan aktivera övervakning av bilar.

grøn-knap  Bättre resenärservice
TeleAtlas-kartorna är alltid uppdaterade. Hantering och zoom sker snabbt via PC'ns tangentbord. Operatören kan snabbt ge korrekt information vid t ex påminnelse, bom-turer eller reklamation.

grøn-knap Tydlig dokumentation
Körmönster och GPS-positioner från alla typer av turer sparas kontinuerligt. Sökfunktion visar alla sparade positioner för varje bil.