Automatisk beställning via Smartphone

Med Instant Cab sker transportbeställningen automatiskt och direkt från kundens Smartphone (IOS, Android och Windows Phone). Beställningscentralen sparar bemanning och administration och kunden slipper väntetid i telefonkö.

Løsninger_Taxi_Centralen_InstantCab_iPhone

grøn-knap  Billigare för centralen
Instant Cab är ett av flera digitala verktyg som automatiserar transportbeställningen och sparar manuell behandling på beställningscentralen samt reducerar den administrativa efterbehandlingen.

grøn-knap  Snabbare för kunden
När kunden trycker Instant Cab på sin Smartphone, aviseras närmaste lediga bil. Bilen sänder SMS-bekräftelse med ankomsttid och plats till kunden. Och allt sker automatiskt.

 grøn-knap  Inkluderat i servicepaket
Instant Cab ingår i de softwareuppdateringar du mottar som en del av ditt Frogne samarbetsavtal. Du betalar bara en symbolisk installationsavgift och ett mindre månatligt belopp för hosting.