Lösningar för effektiva persontransporter

En beställningscentral håller aldrig stäng och det ställs stora krav på effektivitet. Med Frogne's ingegrerade trafikoptimeringslösningar kan beställningscentralen dynamiskt utnyttja alla resurser optimalt.

Online booking
Internet booking sparar tid för resenär och beställningscentral. Läs mer
Smartphone booking
Automatisk Smartphone booking sparar tid för resenär och beställningscentral. Läs mer
Trafikplanering
Komplett trafikplanering, ruttberäkning, tursammansättning och miljöeffekt. Läs mer
Trafikstyrning
Komplett trafikdirigering, kommunikation och administration. Läs mer
GPS visning
Dynamisk GPS position och körmönster på fordon och turer. Läs mer
Ekonomi och administration
Komplett ekonomi- och administrationssysmet, avräkning och fakturering. Läs mer
Webportal
Webportal håller igång dialogen mellan förare, åkare, operatörer, IT och passagarere. Läs mer
Hosting
Överlåt systemdriften till Frogne och få tillgång till systemfördelar fill attraktiva hyrespriser. Läs mer

mac_mockup