Lösningar till din minibuss

Driver du en dynamisk åkeriverksamhet med både buss- och taxikörningar kan du få många fördelar genom att integrera beställning, koordinering och administration i ett integrerat system som utnyttjar den senaste digitaliseringstekniken. Frognes lösningar bygger på en helhetssyn i ett samlat system. Där finns många möjligheter till individuell anpassning till egen buss-/taxikörning i både privat och offentlig regi.
Frognes integrerade system för trafikdirigering och drift av privat och offentlig servicetrafik omfattar bl a: