Vilka köruppdrag löser ni?

bus_blue
Booking
Hanterar beställningscentralen beställningar, se Frognes lösningar här
Koordinera
Hantera beställningscentralen tursammansättning, se Frognes lösningar här
Körning
Hanterar beställningscentralen körningen, se Frognes lösningar till bilen här