Varför välja Frogne?

Frogne har i 40 år utvecklat visioner och verktyg till alla former av persontransport. Frognes kunder inom taxi och persontransporter uppfyller varje dag förpliktelser och infriar kundönskemål om
enkel och effektiv transport tack vare genomtänkt transportteknik från Frogne. Det finns således flera grunder till att välja Frogne:

Erfarenhet
Erfarenhet är nyckelordet när det gäller utveckling av optimal transportteknik. 40 år av långvariga kundrelationer har gett Frogne styrkan att omsätta strategiska visioner till praktiska teknikval. Och att kontinuerligt låta erfarenhet av teknik och beteenden komma kunden till godo Läs mer
Integration
Frognes lösningar bygger på en helhetssyn i ett samlat kretslopp. Systemintegration av booking, trafikplanering och -koordinering samt administration ger flexibilitet, synergi och användarvänlighet i ett sammanhängande system. Bl a därför driver Frognes kunder lönsamma och tillväxtorienterade transportverksamheter. Läs mer
Kvalitet
Teknik är inte ett mål i sig utan ett medel för att nå resultat. Därför utvecklar vi produkter som ger möjligheter i stället för begränsningar. Vi använder standardkomponenter, känd teknik och öppna plattformar. Vi har branschens högsta kvalitetskrav och uppetider och våra betryggande serviceavtal säkerställer drift utan avbrott 24/7/365. Det kallar vi stabil teknik till all trafik. Läs mer