Taximässa Paris 2017

Frogne ställde tillsammans med Cabonline Group ut på den Franska taximässan, Salon Des Taxis, den 28+29 januari i Paris.

Med en gemensam skandinavisk monter på Frankrikes största fackmässa för taxi, Salon Des Taxis, i Paris, visade en av Nordens ledande taxameterproducenter, danska Frogne, tillsammans med Nordens största taxiverksamhet, Cabonline Group, de nyaste taxameterlösningarna för den franska taxibranschen.

Den senaste taxameterlösningen från Frogne omfattar taxameter med integrerad inrapporterings funktionalitet (skattetaxameter), oöverträffad navigation via TomTom BRIDGE tablet och säkra betalningslösningar från Bambora. Taxikunder i Tyskland, Sverige, Finland, Danmark och Norge drar redan god nytta av denna lösning.

Frognes populära taxameterlösningar ger förare, åkare och taxicentraler idealiska möjligheter att optimera kundfördelar och att affärsutveckla sin taxiverksamhet på en digital plattform.

Frogne delade monter med svenska Cabonline Group, som bla äger varumärkena Taxi Kurir, Sverigetaxi och TopCab och som utvecklar appbaserade taxiboknings- och dispatchlösningar. Cabonline presenterade  sin beställarapp för den Franska marknaden. Cabonline App’en utmärker sig genom att kunna räkna fram fasta priser som är baserade på tid, distans, trafiksituation, väderläge och tillgänglighet i en och samma lösning som dynamiskt kan ändras och anpassas. Cabonline app’en baserar sig på Frognes serverteknik.

Salon Des Taxis  avhålles vartannat år och 2017 års tillställning var den 13 utställningen i raden. Utställarlistan visade på drygt 65 verksamheter från bilproducenter, taxicentraler och -sammanslutningar, fackföreningar och taxameterproducenter till utvecklare av boknings- och trafikstyrningssystem. Drygt 6.000 personer besökte mässan.

Läs mer: www.salondestaxis.com