Specialtransporter

Varde Kommune & Sydjysk Befordring

Varde Kommune har i ett offentligt-privat partnerskapsprojekt tillsammans med sin trafikoperatör, Sydjysk Befordring, tagit nya vägar för att effektivisera kommunens offentliga servicetrafik. Vinster med Frogne-lösning: - Minskning på upp till 33 % i kommunens transportbudgeter…

Stockholms Län & Taxi 020 specialbussar

Ett av Skandinaviens största taxibolag, Taxi 020, disponerar 135 specialbussar från 10 minibussoperatörer, som varje dag kör 4 000 turer med skolbarn, äldre, fysiskt och psykiskt funktionshindrade, samt mattransporter till skolor och institutioner i hela…

PP Bussselskab A/S, Århus

PP Busser har sedan 1976 kört turistturer, gruppresor och handikappkörning. PP är specialister på att köra med personer med särskilda behov och kör i hela Århus och Östjylland. Vinster med Frogne-lösning:: - Koordinering av 40…

Bornholms Regionkommunes Trafikselskab (BAT)

BAT driver både ruttkörning och all offentlig social körning för Bornholms 40 000 invånare. Vinster med Frogne-lösning: - Ökad effektivisering i hela transportkedjan: Visitering, Booking, Disponering, Körning - Full integration mellan förvaltning och trafiksällskap -…