Ny taxilag i Danmark ger ökad liberalisering och kontroll

Den danska högerregeringen har 09.02.17 ingått ett brett avtal med Folketingets partier om en ny taxilag, som liberaliserar taxinäringen.

Begränsningar tas bort

Genom avtalet upphävs kommungränserna och antalsbegränsningen för taxitillstånd.  I fortsättningen kan taxibolag därigenom operera i alla kommuner över hela landet och alla, som uppfyller kraven för att köra taxi, kan få ett taxitillstånd. Det blir också tillåtet att driva taxi som bolag, vilket gör att köra taxi i högre grad jämnställs med andra yrkesverksamheter.

Förare ska uppfylla krav

Förarna ska inte längre ha ett yrkeskörkort. Däremot ska föraren vara minst 21 år och ha haft vanligt körkort i tre år. Dessutom ska han ha ett förarkort för persontransport. Vandelskrav, hälsokrav och utbildningskrav kvarstår.

Taxifordon ska vara besiktigade och godkända

Det ställs krav på årlig besiktning av taxifordon, krav på prisdekal i bilen samt tillståndsnummer och bolagets namn på bilen. Övriga krav bibehålls, däribland videoövervakning och energiklasskrav. Krav på taxameter och sätessensor kvarstår.

Taxicentraler ska koordinera turer

Taxikörning ska erbjudas via en taxicentral. Taxicentralen ska ha elektronisk kommunikationsutrustning som kan lagra och spara data som kan sändas vidare direkt till Skattemyndigheterna. Taxicentralen bestämmer själv, vilka åkare de vill samarbeta med. Det betyder att anslutningsrätten upphävs.

Stärkt grundlag för skattekontroll

De nuvarande kraven för utrustning i taxifordon kompletteras med krav på uppsamling av GPS-baserad kördata mm. Detta ger bättre möjlighet för skattekontroll av taxikörning.

Huvudpunkterna i taxiavtalet är:

  • Antalsbegränsningen på taxitillstånd upphävs så att alla, som uppfyller krav för att kunna köra taxi, också har rätt att få ett tillstånd.
  • De nu gällande kommungränserna för taxikörning tas bort, så taxibolag kan operera tvärs över kommungränserna i hela landet.
  • Framöver kan man driva taxi i bolagsform så verksamheten jämställs med andra yrkesverksamheter.
  • De som kör andra former av yrkesmässiga persontransporter som t ex servicetrafik och handikappkörning, får nu möjlighet att köra taxi under de tider, de inte utför annan yrkesmässig persontransport.
  • Kommunerna kan erbjuda taxitjänst i ytterområden genom att kommunerna betalar ett belopp för att taxibolagen ska betjäna ytterområdena.
  • Krav på yrkeskörkort avskaffas. Krav på förarkort bibehålls med en stärkt förarutbildning.
  • Krav på sätessensor, videoövervakning och taxameter kvarstår.
  • Det kommer även i fortsättningen att krävas särskild utrustning i fordonen, likaså måste man som åkare ha tillstånd för att bedriva taxikörning och förare ska ha ett särskilt förarkort.
  • Ändringarna i lagstiftningen införs gradvis. Antalsbegränsningen införs över tre år medan åkarna får fem år till att anpassa fordonen till de nya utrustningskraven.
  • Den nya lagen kommer att bli evaluerad efter ett, tre och sex år för att följa upp hur marknaden och nya tekniska möjligheter utvecklas.