Frogne ställer ut på Persontrafik 2022 i Stockholm

Frogne ställer ut på Nordens största mässa för persontrafik, Persontrafik 2022, 25 – 27 oktober 2022 i Stockholm.

Förutom taxametersystem presenterar Frogne en rad både beprövade och nya tjänster, till exempel: Bokning och trafikledning som en tjänst – för säkra upptid och lågt investeringsbehov; Grön taxi – för att sänka bränsleförbrukningen;

Infinity-appen – för användarvänliga bokningar; Webbokning– för snabb självbetjäning och Ruttplanering – för effektiv trafikledning.

"Överallt är taxi är under press på kostnader och marginaler, och där finns ett växande intresse för att införliva intelligenta lösningar i alla skeden av taxiresan", berättar Kaare Frogne, vd på Frogne i Ishöj i Köpenhamn.

www.persontrafik.se

Kåre Frogne

Kåre Frogne