Frogne ställer ut på Norges Taxiforbunds fackkonferens 2019, den 19–21 oktober på Gardermoen, Oslo

Frogne ställer ut de senaste taxameterlösningarna för taxibranschen på Norges Taxiforbunds fackkonferens 2019.

De senaste integrerade taxameterlösningarna från Frogne omfattar taxameter med inbyggd inrapportering, navigation från TomTom BRIDGE-surfplatta samt säkra betalningslösningar som ger förare, taxiägare och taxicentraler alla möjligheter att optimera kundnyttan och utveckla sin verksamhet på en digital teknikplattform.

Den nya digitala tekniken ger taxicentraler många möjligheter att optimera verksamheten. Fler möjligheter innebär också att det nu är viktigare än någonsin att känna till för- och nackdelar när beslut ska tas om ny teknik.

På NT fackkonferens utnyttjar taxicentraler från hela Norge möjligheten att bl.a. diskutera med Frogne om teknikdriven effektivisering av taxiverksamheten, automatisering av omställningstjänster och administrativa tjänster samt integrering till en av marknadens mest kompletta och driftsäkra taxameterlösningar.

Strategisk sparring kring beställnings- och teknikplattformar, outsourcing, utbud och telefoni är andra områden där Frogne erbjuder ett samarbete med den kostnadsmedvetna taxicentralen.

Läs mer om fackkonferensen 2019 på www.taxiforbundet.no