TTTCaseBillede_1_800x533

På fackkonferensen fanns ett stort intresse bland taxicentraler och tillståndshavare att höra mer om Frognes digitala lösningar för alla typer av taxiverksamhet.

På fackkonferensen fanns ett stort intresse bland taxicentraler och tillståndshavare att
höra mer om Frognes digitala lösningar för alla typer av taxiverksamhet.