Frogne ställer ut på Norges Taxiforbunds fackkonferens 2017

På fackkonferensen fanns ett stort intresse bland taxicentraler och tillståndshavare att höra mer om Frognes digitala lösningar för alla typer av taxiverksamhet.

Även i år ställde Frogne ut på Norges Taxiforbunds fackkonferens den 6–7 oktober i Sandefjord. Frogne deltog tillsammans med samarbetspartnern Taxi Transport Telemark (TTT). Frogne representerades av Lars-Ingvar Johansson, norsk försäljningschef i Frogne och den administrativa chefen på TTT.  Björn Johannessen.

– Vi vill ha en dialog med taxibolag och förare som kommer att utnyttja affärsfördelarna med digital teknik i sin taxiverksamhet. Vi kan tillsammans erbjuda strategiska fördelar genom outsourcing-tjänster efter behov. Vårt mål var att ge besökarna en tydlig bild av synergieffekter och teknikutbyte, säger Lars-Ingvar Johansson.

Taxi Transport Telemark driver en egen taxicentral i Skien och erbjuder, i samarbete med Frogne, tjänster när det gäller omställning, IT, ekonomi och administration till andra centraler.

TTT kan erbjuda alternativ till centralernas egna servrar, programvara och hårdvara och samtidigt garantera datorkraft, full funktionalitet och stabil drift. Den tekniska utvecklingen innebär att vi kan erbjuda en rad tjänster som optimerar driften, där varje enskild central kan uppnå full funktionalitet utan att behöva göra stora investeringar själva, berättar Björn Johannessen.

Läs mer om fackkonferensen på www.taxiforbundet.no