Frogne ställde ut på Dansk Taxi Råds årsmöte 2018

På Dansk Taxi Råds årsmöte fanns ett stort intresse hos taxicentraler, transportörer och chaufförer av att lära sig mer om Frognes digitala lösningar för alla typer av taxiverksamheter.

Även i år ställde Frogne A/S ut på Dansk Taxi Råds årsmöte. 2018-upplagan hölls den 4:e-5:e maj på Hotel Munkebjerg i Vejle.

På årsmötet presenterade Frogne det senaste digitala taxametersystemet med TomTom navigation och Bambora betalningsteknik. Denna lösning ger transportörer och centraler optimala möjligheter att använda digital teknik för att utveckla kundvänliga och lönsamma tjänster för taxi och taxikunderna.

Som ett exempel på fördelarna med systemintegration mellan fordon och central visade Frogne verktyg som ska användas på centralen för effektiv ruttplanering, trafikledning och resursutnyttjande.

Många taxicentraler använder årsmötet till att diskutera en teknikdriven effektivisering av taxinäringen med Frogne. Flera av de mest lönsamma centralerna samarbetar med Frogne kring optimering av den dagliga verksamheten genom flexibilitet och automatisering av omställnings- och administrativa tjänster samt integrering till en av marknadens mest kompletta och pålitliga taxameterlösning.

Strategisk sparring kring beställnings- och teknikplattformar, outsourcing, utbud och telefoni är andra områden där Frogne erbjuder ett samarbete med den kostnadsmedvetna taxicentralen.