För 5:e gången deltog Frogne som utställare på den årliga, finska taximässan, Taksinättely 2017 den 6 – 7 juni i Tammerfors, Finland

För femte gången ställde Frogne ut de senaste taxameter- och taxicentrallösningarna och dryftade taxiliberalisering med finskt taxifolk på den årliga finska taximässan, Taksinättely 2017 den 6 – 6 juni i Tammerfors.

Frogne ställde för femte gången ut managementlösningar och utväxlade erfarenheter om taxiliberalisering på den årliga finska taximässan, Taksinättely 2017, 6 – 7 juni i Tammerfors.

Besökare från taxicentraler från hela Finland besökte Frognes och MegTax's gemensamma monter och visade stort intresse för Frognes nyaste digitala taxametersystem med TomTom navigation och Bambora betalningsteknik. Denna lösning ger åkare och centraler optimala möjligheter att utnyttja digital teknik för att utveckla kundvänliga och lönsamma tjänster till taxikunderna. Som exempel på vinster genom systemintegration mellan bil och central, visade Frogne även IT-verktyg som används på centralen för effektiv körplanering, trafikstyrning och resursutnyttjande.

Med tanke på kommande revision av finsk taxilagstiftning, använde många taxicentraler mässan för att diskutera teknikdriven effektivisering av taxidriften med Frogne. Frogne har i över 40 år utvecklat software- och hardware-lösningar till nordiska taxicentraler. Många inom branschen var intresserade av att höra om strategiska teknikval i förbindelse med beställnings- och teknikplattformar, outsourcing samt telefoni.

Flera stora finska taxicentraler använder sig idag av Frogne och MegTax's taxameter- och centrallösningar.

Den finska taximässan avhålls årligen och besöktes i år av drygt 3 000 personer.

–Direktör Kaare Frogne (nr 1 från höger) pratar taxiliberalisering med ledningen i Kymenlaakson Taksi och Markku Pakanen (nr 2 från höger), medlemm i det Finska Parliamentet. Markku Pakkanen lyssnade med stort intresse till Frognes erfarenheter genom fyra årtionden med att utveckla och anpassa taxitekniklösningar till marknadsvillkor och lagstiftning under ständig förändring.

– Direktör Kaare Frogne (nr 1 från höger) pratar taxiliberalisering med ledningen i Kymenlaakson Taksi och Markku Pakanen (nr 2 från höger), medlemm i det Finska Parliamentet. Markku Pakkanen lyssnade med stort intresse till Frognes erfarenheter genom fyra årtionden med att utveckla och anpassa taxitekniklösningar till marknadsvillkor och lagstiftning under ständig förändring.