Frogne Taxameter TM3

Vid offentligt betalda persontransporter kan en taxameter vara relevant. T ex vid blandad buss- och taxikörning, uträkning av egenavgift mm.

Frognes taxameter TM 3 beräknar alla typer av tariffer och körningar och kommunicerar med beställningscentralen och lagrar körinformation till administration och räkenskap. Samtidigt vilar kundens ögon på taxametern så därför visas tydligt pris och tariff.

Frognes integrerade elektroniska taxameterlösning uppfyller alla gällande och framtida inrapporterings- och lagkrav *, även EU's taxameterkrav (MID godkännande).

  • Räknar snabbt och korrekt fram alla typer av tariffer och körningar
  • Stor display ger bästa visning under alla ljusförhållanden
  • Centralen kan fjärruppdatera tariffändringar till alla taxametrar
  • Monteras utan ingrepp i fordonets instrumentpanel
  • Sparar data från körda turer. Enkel att flytta vid bilbyte.