Frogne taxameter TM3

Frognes taxameter TM 3 uppfyller alla taxameterfunktioner. Den beräknar alla typer av tariffer och körningar. Den kommunicerar med centralen och lagrar körinformation till administration och räkenskap. Samtidigt vilar kundens ögon på taxametern så därför visas tydligt relevanta prisuppgifter.

Frognes integrerade elektroniska taxameterlösning uppfyller alla gällande och framtida inrapporterings- och lagkrav *, även EU's taxameterkrav (MID godkännande).

  • Räknar snabbt och korrekt fram alla typer av tariffer och körningar
  • Stor display ger bästa visning under alla ljusförhållanden
  • Centralen kan fjärruppdatera tariffändringar till alla taxametrar
  • Monteras utan ingrepp i fordonets instrumentpanel
  • Sparar data från körda turer. Enkel att flytta vid bilbyte.