Varde Kommune & Sydjysk Befordring

Varde Kommune har i ett offentligt-privat partnerskapsprojekt tillsammans med sin trafikoperatör, Sydjysk Befordring, tagit nya vägar för att effektivisera kommunens offentliga servicetrafik.

Vinster med Frogne-lösning:

- Minskning på upp till 33 % i kommunens transportbudgeter

- Bibehållen servicenivå

- Konvertering av existerande IT-system till hantering av transporter

- Dynamisk tursammansättning

www.vardekommune.dk

www.sydjyskbefordring.dk