Stockholms Län & Taxi 020 specialbussar

Ett av Skandinaviens största taxibolag, Taxi 020, disponerar 135 specialbussar från 10 minibussoperatörer, som varje dag kör 4 000 turer med skolbarn, äldre, fysiskt och psykiskt funktionshindrade, samt mattransporter till skolor och institutioner i hela Storstockholms-området.

Vinster med Frogne-lösning:

- Daglig effektiviseringsvinst på 10 – 15 % genom bättre planering

- Patientbehovet styr resursplanering och tursammansättning

- Integrerad dispatch förbinder drift och administration

- Dynamisk booking, tursammansättning, körning och fakturering

www.fardtjansten.sll.se

www.taxi020.se

stockholm-1