Bornholms Regionkommunes Trafikselskab (BAT)

BAT driver både ruttkörning och all offentlig social körning för Bornholms 40 000 invånare.

Vinster med Frogne-lösning:

- Ökad effektivisering i hela transportkedjan: Visitering, Booking, Disponering, Körning
- Full integration mellan förvaltning och trafiksällskap
- Realisering av besparingsmål
- Säkerställande av kvalitetsmål

www.bat.dk

Cases_Socialkørsel_BAT_DK_Logo

Cases_Socialkørsel_BAT_DK_trebusserCases_Socialkørsel_BAT_DK_busrundkirke