Varde Kommune & Sydjysk BefordringStockholms Län & Taxi 020 specialbussarPP Bussselskab A/S, ÅrhusBornholms Regionkommunes Trafikselskab (BAT)

Varde Kommune & Sydjysk Befordring

Varde Kommune har i ett offentligt-privat partnerskapsprojekt tillsammans med sin trafikoperatör, Sydjysk Befordring, tagit nya vägar för att effektivisera kommunens offentliga servicetrafik. Vinster med Frogne-lösning: - Minskning på upp till 33 % i kommunens transportbudgeter - Bibehållen servicenivå - Konvertering av existerande IT-system till hantering av transporter - Dynamisk tursammansättning www.vardekommune.dk www.sydjyskbefordring.dk
Läs mer

Stockholms Län & Taxi 020 specialbussar

Ett av Skandinaviens största taxibolag, Taxi 020, disponerar 135 specialbussar från 10 minibussoperatörer, som varje dag kör 4 000 turer med skolbarn, äldre, fysiskt och psykiskt funktionshindrade, samt mattransporter till skolor och institutioner i hela Storstockholms-området. Vinster med Frogne-lösning: - Daglig effektiviseringsvinst på 10 – 15 % genom bättre planering - Patientbehovet styr resursplanering och…
Läs mer

PP Bussselskab A/S, Århus

PP Busser har sedan 1976 kört turistturer, gruppresor och handikappkörning. PP är specialister på att köra med personer med särskilda behov och kör i hela Århus och Östjylland. Vinster med Frogne-lösning:: - Koordinering av 40 minibussar till handikappkörning till och från specialinstitutioner, daglig verksamhet och aktivitetscentrum. - Optimal kommunikation mellan körkontor och förare dygnet runt.…
Läs mer

Bornholms Regionkommunes Trafikselskab (BAT)

BAT driver både ruttkörning och all offentlig social körning för Bornholms 40 000 invånare. Vinster med Frogne-lösning: - Ökad effektivisering i hela transportkedjan: Visitering, Booking, Disponering, Körning - Full integration mellan förvaltning och trafiksällskap - Realisering av besparingsmål - Säkerställande av kvalitetsmål www.bat.dk    
Läs mer