40 år och 40 miljarder km

Ingenjör Finn Frogne etablerade år 1973 bolaget som än idag bär hans namn. Affärsidén då som nu, är utveckling av tekniska lösningar för effektivisering av taxidrift och transporter i allmänhet. Bolaget är fortfarande familjeägt och leds i dag av 2 generationen, Kaare Frogne (38).

Huvudkontoret ligger i Ishöj Landsby i Köpenhamns västra region och har representation i Sverige (Helsingborg och Halmstad), Finland (Helsinki) och i Tyskland (Tübingen),

Finn Frogne A/S är idag en av Europas ledande utvecklare av trafikdirigeringssystem och taxameterlösningar samt lösningar inom GIS (Geografiskt Informations System).

Frognes verksamhetsfilosofi bygger på långvariga kundrelationer med privata och offentliga kunder i första hand inom taxi och övrig persontransport. Frognes lösningar kör idag i drift dygnet runt inom taxi och offentliga transporter (sjukresor, färdtjänst, skolkörning mm) i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island, Grönland och Tyskland. Drygt 40 000 produktenheter i 10 000 bilar och bussar som 24/7 sörjer för effektiv turbeställning, trafikplanering – och hantering, koordinering samt administration och dokumentation av tusentals av människors dagliga transporter.

Frognes produktutveckling bygger på en kombination av fria standarder och öppna teknikplattformar och utveckling och integration av behovsanpassade lösningar som i samspel skapar produktivitetsfrämjande och lönsamhetsskapande drift.

Frognes kvalitetsfilosofi bygger på kontroll över utveckling, produktion, installation och service av både HW och SW produkter samt integration mellan alla enheter i ett transportflow. Därigenom upplever Frognes kunder stabila och myndighetsgodkända lösningar med branschens högsta uppe-tider för bil- och centralsystem, i regel 99,98% i effektiv driftstid.

Frogne deltar aktivt i debatter om infrastruktur och mobilitetsfrågor. Vi stöttar spridningen av effektivitetsfrämjande tekniska lösningar till gagn för samhället. Vi samarbetar med myndigheter, politiker, företags-och intresseorganisationer för att skapa rättvis konkurrens och tydliga kommerciella spelregler samt öppna, tillgängliga tekniska standarder. I flera länder är Frogne utsedd till oberoende branschinstans i tekniska och klimatrelaterade transportfrågor.

Frognes egna verkstäder och verkstadspartners i Skandinavien fungerar som officiella taxameterkontrollanter för hela taxibranschen.

I Danmark deltar Frogne bl a i Persontransportudvalget, Trängselkommissionen, GrönTaxi Kommissionen, Transportens Innovationsnätverk, SUTI-föreningen i Danmark samt fungerar som WELMEC, Danmarks representant i WELMEC, EU's agentur för standardisering av mätinstrument, däribland taxametrar.