Frognes nya integrerade
taxameterlösning
Läs mer VARFÖR
FROGNE?
Frogne ställer ut på
Norges Taxiforbunds
fackkonferens 2019
Frogne ställer ut
på Transport 2019
i Herning
Frogne och MegTax ställer ut
på Europæisk Taximesse
1–2 november 2018
Frogne ställer ut på Norges
Taxiforbunds Fackkonferens
25–26 oktober 2018
Här är taxameterlösningen som är lagenlig och lönsam
fför förare, åkare och taxicentraler.

VÄLJ BRANSCH