Opkøb ruster Frogne til europæisk ekspansion

Finn Frogne A/S, en af Europas førende producenter inden for trafikudvikling, flådestyring og taxameterløsninger, har med opkøbet af den svenske taxameterproducent Structab AB i Halmstad, banet vejen for europæisk ekspansion.Strategisk opkøb

Structab AB er kendt på de svenske og norske taximarkeder for deres driftsikre taxametre MegTax. Structab AB blev grundlagt i 1994 og beskæftiger 12 medarbejdere i Halmstad.

Structab vil efter ejerskiftet, som træder i kraft 1. juni 2012, fortsat drives videre under adm. Dir. Mikael Anderssons ledelse og servicere den eksisterende kundekreds i Skandinavien.

Direktør i Finn Frogne A/S, Kaare Frogne begrunder opkøbet:

”Structab er kendt i markedet som et veldrevet selskab med stærk teknologisk kompetence og solide og velfungerende produkter. Frogne og Structab leverer begge kvalitetsløsninger, men til forskellige kundegrupper. Derfor kan vi komplementere hinanden og i fællesskab realisere vækstmål på nye markeder”

Stort eksportpotentiale
Kombinationen af Frognes 40-årige branchekendskab og Structabs taxameterprodukter
forventes at give familievirksomheden fra Ishøj gode kort på hånden i bestræbelserne på at entrere på de europæiske markeder. Som følge af europæisk standardiseringslovgivning og miljøkrav er hyrevognbrancher overalt i Europa i fuld gang med teknologisk opgradering og udskiftning af udstyr på centraler og i vogne. Kaare Frogne forklarer,

”Skandinaviske taxameterløsninger er præget af en høj grad af teknologisk forædling. Vognmænd og taxicentraler i vores del af verden udnytter og integrerer i stigende grad de teknologiske muligheder for at effektivisere taxidriften, det være sig kundevenlig booking, effektiv styring af vogne og forenkling af økonomi og administration. Og samme tendens ser vi brede sig på de øvrige europæiske taximarkeder”.