Ny taxilov i Danmark øger liberalisering og kontrol

Den danske højrefløjs-regering har 09.02.17 indgået en bred aftale med Folketingets partier om en ny taxilov, der liberaliserer taxierhvervet.

Begrænsninger fjernes

Med aftalen ophæves kommunegrænsen og antalsbegrænsningen på taxitilladelser. Taxiselskaber kan dermed fremover operere på tværs af kommuner over hele landet, og alle, der opfylder kravene til at køre taxi, kan få en taxitilladelse. Det bliver også tilladt at drive taxi i selskabsform, så det at køre taxi i højere grad sidestilles med andre erhverv.

Chauffører skal indfri krav

Chaufførerne skal ikke længere have et erhvervskørekort. Dog skal chaufføren være mindst 21 år og have haft almindeligt kørekort i tre år. Desuden skal have han have et førerkort til personbefordring. Vandelskrav, helbredskrav og uddannelseskrav fastholdes.

Taxaer skal være synlige og godkendte

Der stilles krav om årligt syn af taxier, krav om prisskilt i bilen samt tilladelsesnummer og selskabets navn på bilen. Øvrige krav bibeholdes herunder videoovervågning og energiklassekrav. Krav om taxameter og sædefølere opretholdes.

Taxicentraler skal koordinere ture

Taxikørsel skal udbydes gennem et kørselskontor. Kørselskontoret skal have elektronisk kommunikationsudstyr, der kan lagre og opbevare data, som kan sendes direkte videre til skattemyndighederne. Kørselskontoret bestemmer selv, hvilke vognmænd, det vil samarbejde med. Det betyder, at tilslutningsretten ophæves.

Styrket grundlag for skattekontrol

De nuværende krav til indretning af taxier suppleres med krav om opsamling af GPS-baseret kørselsdata m.m. Det giver bedre mulighed for skattekontrol af taxikørsel.

Hovedpunkterne i taxiaftalen er:

  • Antalsbegrænsningen på taxitilladelser ophæves, så alle, der opfylder kravene til at kunne køre taxi, også har ret til at få en tilladelse.
  • De nugældende kommunegrænser for taxikørsel fjernes, så taxiselskaber kan operere på tværs af kommunegrænser over hele landet.
  • Fremadrettet kan man drive taxi i selskabsform, så erhvervet sidestilles med andre erhverv.
  • De, der kører andre former for erhvervsmæssig personbefordring som fx offentlig servicetrafik og handicapkørsel, får nu mulighed for at køre taxi på de tidspunkter, de ikke varetager anden erhvervsmæssig personbefordring.
  • Kommunerne kan udbyde taxibetjening i yderområder, så kommunerne betaler et beløb for, at taxiselskaberne til gengæld betjener yderområderne.
  • Krav om erhvervskørekort afskaffes. Krav om førerkort opretholdes med en styrket chaufføruddannelse.
  • Fastholdelse af krav om sædefølere, videoovervågning og taxameter.
  • Det vil fortsat kræve en særlig indretning af køretøjerne, ligesom man som vognmand skal have tilladelse til at drive taxikørsel, og taxichauffører skal have et særligt førerkort
  • Ændringerne i lovgivningen indføres gradvist, således at antalsbegrænsningen indføres over tre år, mens vognmændene får fem år til at tilpasse bilerne til de nye udstyrskrav.
  • Den nye lov vil blive evalueret efter ét, tre og seks år for at følge, hvordan markedet og nye teknologiske muligheder udvikler sig