Spesialtransporter

Varde Kommune & Sydjysk Befordring

Varde Kommune har i et offentligt-privat partnerskapsprojekt sammen med sin trafikkoperatør, Sydjysk Befordring, tatt nye veier for å effektivisere kommunens offentlige servicetrafikk. Gevinster med Frogne-løsning: - Reduksjon på opp til 33 % i kommunens transportbudsjett…

Stockholms Län & Taxi 020 spesialbusser

Et av Skandinavias største taxiselskaper, Taxi 020, disponerer 135 spesialbusser fra 10 minibussoperatører, som hver dag kjører 4 000 turer med skolebarn, eldre, fysisk og psykisk funksjonshemmede, samt mattransporter til skoler og institusjoner i hele…

PP Bussselskab A/S, Århus

PP Busser har siden 1976 kjørt turistturer, gruppereiser og uføretransport. PP er spesialister på å kjøre med personer med særskilte behov og kjører i hele Århus og Østjylland. Gevinster med Frogne-løsning:: - Koordinering av 40…

Bornholms Regionkommunes Trafikselskab (BAT)

BAT driver både rutekjøring og all offentlig sosial kjøring for Bornholms 40 000 innbyggere. Gevinster med Frogne-løsning: - Økt effektivisering i hele transportkjeden: Kontroll, Booking, Disponering, Kjøring - Full integrasjon mellom forvaltning og trafikkselskap -…