Nyheter

Frogne utstilte på Dansk Taxi Råds generalforsamling 2018

På Dansk Taxi Råds årlige generalforsamling var det stor interesse blant drosjesentraler, drosjeeiere og sjåfører for å lære mer om Frognes digitale løsninger for alle typer drosjevirksomhet.

Frogne var utstiller på Norsk Taxiforbunds fagkonferanse 2017

På fagkonferansen var det stor interesse blant taxisentraler og løyvehavere for å høre mer om Frognes digitale løsninger for alle typer taxivirksomhet.

For femte gang deltok Frogne som utstiller på den årlige finske taximessen, Taksinättely 2017, 6.–7. juni i Tampere, Finland

For femte gang stilte Frogne ut de nyeste taksameter- og taxisentralløsningene og diskuterte taxiliberalisering med finske taxifolk på den årlige finske taximessen, Taksinättely 2017, 6.–7. juni i Tampere.

Ny taxilov i Danmark øker liberaliseringen og kontrollen

Den danske borgerlige regjeringen har 09.02.2017 inngått en bred avtale med Folketingets (det danske Stortinget) om en ny taxilov som liberaliserer taxinæringen.