Nyheter

Frogne og MegTax stiller ut på Europeisk Taximesse 2018, 1. –2. november i Köln

Frogne og MegTax viser på verdens største fagmesse for taxi, Europäische Taximesse i Køln, de nyeste taksameterløsningene til taxibransjen.

Frogne stiller ut på Norges Taxiforbunds Fagkonferanse 2018, 25. – 26. oktober på Gardermoen

På Norges Taxiforbunds Fagkonferanse 2018 stiller Frogne ut de nyeste taksameterløsningene til taxibransjen.

Frogne stiller ut på Skandinavias største utstilling for persontransport, Persontrafik 2018, 22. – 24. oktober i Stockholm

På Persontrafik 2018 stiller Frogne ut de nyeste taksameterløsningene for taxibransjen.

Frogne utstilte på Dansk Taxi Råds generalforsamling 2018

På Dansk Taxi Råds årlige generalforsamling var det stor interesse blant drosjesentraler, drosjeeiere og sjåfører for å lære mer om Frognes digitale løsninger for alle typer drosjevirksomhet.