Nyheter

Frogne stiller ut på Norges Taxiforbunds Fagkonferanse 2018, 25. – 26. oktober på Gardermoen

På Norges Taxiforbunds Fagkonferanse 2018 stiller Frogne ut de nyeste taksameterløsningene til taxibransjen.

Frogne stiller ut på Skandinavias største utstilling for persontransport, Persontrafik 2018, 22. – 24. oktober i Stockholm

På Persontrafik 2018 stiller Frogne ut de nyeste taksameterløsningene for taxibransjen.

Frogne utstilte på Dansk Taxi Råds generalforsamling 2018

På Dansk Taxi Råds årlige generalforsamling var det stor interesse blant drosjesentraler, drosjeeiere og sjåfører for å lære mer om Frognes digitale løsninger for alle typer drosjevirksomhet.

Frogne var utstiller på Norsk Taxiforbunds fagkonferanse 2017

På fagkonferansen var det stor interesse blant taxisentraler og løyvehavere for å høre mer om Frognes digitale løsninger for alle typer taxivirksomhet.