Ny taxilov i Danmark øker liberaliseringen og kontrollen

Den danske borgerlige regjeringen har 09.02.2017 inngått en bred avtale med Folketingets (det danske Stortinget) om en ny taxilov som liberaliserer taxinæringen.

Begrensninger fjernes

Med avtalen oppheves kommunegrensene og antallsbegrensningen på taxitillatelser. Taxiselskaper kan dermed fremover operere på tvers av kommuner over hele landet og alle som oppfyller kravene til å kjøre taxi, kan få en taxitillatelse. Det blir også lov å drive taxi i selskapsform, så det å kjøre taxi i større grad sidestilles med andre næringer.

Sjåføren må oppfylle krav

Sjåføren trenger ikke lenger ha et såkalt “erhvervskørekort “. Men sjåføren må være minst 21 år og hatt et vanlig kjørekort i tre år. Dessuten skal han eller hun ha et førekort til personbil. Vandelskrav, helsekrav og utdannelseskrav vedblir som før.

Taxier må være synlige og godkjente

Det stilles krav til årlig tilsyn av taxier, krav om prisskilt i bilen samt tillatelsenummer og selskapets navn på bilen. Andre krav beholdes, bl.a. krav til videoovervåking og energiklassekrav. Krav om taxameter og setefølere beholdes.

Taxisentraler må koordinere turer

Taxikjøring må utbys gjennom et kjørselskontor. Kjørselskontoret må ha elektronisk kommunikasjonsutstyr, som kan lagre og oppbevare data, som kan sendes direkte videre til skattemyndighetene. Kjørselskontoret bestemmer selv hvilke taxieiere de vil samarbeide med. Det betyr at tilslutningsretten oppheves.

Styrket grunnlag for skattekontroll

De nåværende kravene til innretting av taxier suppleres med krav om oppsamling av GPS-baserte kjørselsdata mm. Det gir bedre mulighet for skattekontroll av taxikjørsel.

Hovedpunktene i taxiavtalen er:

  • Antallsbegrensning på taxitillatelser oppheves, sånn at alle som oppfyller kravene til å kunne kjøre taxi, også får rett til å få en tillatelse.
  • De nåværende kommunegrenser for taxikjørsel fjernes, sånn at taxiselskapene kan operere på tvers av kommunegrensene over hele landet.
  • Fremadrettet kan man drive taxi i selskapsform, sånn at næringen sidestilles med andre næringer.
  • De som kjører andre former for næringsmessig personbefordring, som f.eks. offentlig servicetrafikk og kjøring av funksjonshemmede, får nå mulighet til å kjøre taxi på de tidspunkter de ikke har annen næringsmessig personbefordring.
  • Kommunene kan tilby taxibetjening i ytterområdene, sånn at kommunene betaler et beløp for at taxiselskapene til gjengjeld betjener ytterområdene.
  • Krav om “erhvervskørekort” avskaffes.  Krav om førerkort opprettholdes med en styrket sjåførutdanning.
  • Kravet om setefølere, videoovervåking og taxameter fastholdes.
  • Det vil fortsatt kreves en særlig innretning av kjøretøyene, akkurat man som taxieier må ha tillatelse til å drive taxikjøring, og taxisjåfører skal ha et spesielt førerkort
  • Endringene i lovgivningen innføres gradvis, sånn at antallsbegrensningen innføres over tre år, mens taxieierne får fem år til å tilpasse bilene til de nye utstyrskravene.
  • Den nye loven blir evaluert etter 1, 3 og 6 år, for å følge med hvordan markedet og nye teknologiske muligheter utvikler seg.