Hvorfor velge Frogne?

I 40 år har Frogne utviklet visjoner og verktøy for alle former for persontransport. Frognes kunder innen taxi og persontransport oppfyller hver dag forpliktelser og innfrir kundeønsker om
enkel og effektiv transport takket være gjennomtenkt transportteknikk fra Frogne. Det er derfor flere grunner til å velge Frogne:

Erfaring
Erfaring er nøkkelordet når det gjelder utvikling av optimal transportteknikk. 40 år med langvarige kundeforhold har gitt Frogne styrken til å omsette strategiske visjoner til praktiske teknikkvalg. Og å kontinuerlig la erfaring med teknikk og atferd komme kunden til gode Les mer
Integrasjon
Frognes løsninger bygger på et helhetssyn i et samlet kretsløp. Systemintegrasjon av booking, trafikkplanlegging og -koordinering samt administrasjon gir fleksibilitet, synergi og brukervennlighet i ett sammenhengende system. Bl. a. derfor driver Frognes kunder lønnsomme og vekstorienterte transportvirksomheter. Les mer
Kvalitet
Teknikk er ikke et mål i seg selv, men et middel for å nå resultater. Derfor utvikler vi produkter som gir muligheter i stedet for begrensninger. Vi bruker standardkomponenter, kjent teknikk og åpne plattformer. Vi har bransjens høyeste kvalitetskrav og oppetider og våre betryggende serviceavtaler sikrer drift uten avbrudd 24/7/365. Det kaller vi stabil teknikk for all trafikk. Les mer