Web-portal

I web-portalen kan bestillingssentralen dele informasjon om transporten online og på alle plattformer med sjåfører, førere, medarbeidere, systemansvarlige og bestillere.

map

 grøn-knap Utveksling med alle
Web-portalen integrerer data fra booking, drift og administrasjon og gjør relevant informasjon tilgjengelig:

  • Førerekan optimalisere sin egen kjøring (for eksempel ledige biler, forhåndsbestillinger, chat, egne rapporter, håndbøker m.m.)
  • Sjåføren får overblikk over virksomheten (for eksempel visning av turer, avregning, kjøreplan, tanking, kjørte turer m.m.)
  • Operatører avlastes fra rutineopplysninger (for eksempel tidsregistrering, dialog med ledelsen m.m.)
  • Systemansvarlige kan hurtig løse IT-spørsmål (for eksempel loggrapporter, telefonkø, framkjøringstid, redigere register, online support, ny oppstart, reset m.m.)
  • Bestiller kan få overblikk over sine persontransporter (for eksempel kontering, turstatistikk, visning av biler, annullere turer m.m.)