Online booking

Internett-booking sparer tid for de reisende og bestillingssentralen. Den reisende kan planlegge behovet for transport og bestillingssentralen kan effektivisere driften.

map

grøn-knap  Trygghet for den reisende
Online booking tilbyr samme trygghet som telefonbestilling i og med at den reisende umiddelbart mottar en e-post med bekreftelse på bestillingen.

grøn-knap  Avlaster sentralen
Online booking reduserer presset på telefontjenesten i og med at bestilling skjer automatisk. Bestillingssentralen kan håndtere mer trafikk med samme bemanning og online-bookingene integreres med trafikkdirigeringen.

grøn-knap  Bedre service til de reisende
Online booking er enkelt å innføre i kommunens eller trafikkoperatørens hjemmeside. Bestillingssentralen kan håndtere individuelle behov og opprette profiler på de reisende.