Komplett økonomisystem

Økonomi- og administrasjonssystemet Taxi Adm håndterer alle økonomiske transaksjoner og automatiserer bilavregning og viderefakturering.

map

grøn-knap  Klarer alle transaksjoner
Etterbehandling av database over de reisende, økonomi, administrasjon, statistikk, rapportering, faktureringsrutiner, spesialkjøring samt avregning av biler og sjåfører.

grøn-knap  All turinformasjon lagres

  • Bestilling: Lagres i oversikt
  • Kjøring: ikke-økonomisk turinformasjon, for eksempel dato, tid, distanse, tariff m.m.
  • Avregning: Beløp, hvem som skal debiteres/krediteres m.m.

grøn-knap  Lagrer turens livssyklus
Lagrer data fra alle faser av turen; bestilling, kjøring, avregning. Turer kan søkes og skrives ut, fra oppretting til arkivering. Selv turer med flere avregninger. Sikrer korrekt og komplett viderefakturering/bilavregning.