Automatisk bestilling via Smartphone

Med Instant Cab skjer transportbestillingen automatisk og direkt fra kundens Smartphone (IOS, Android og Windows Phone). Bestillingssentralen sparer bemanning og administrasjon og kunden slipper ventetid i telefonkø.

Løsninger_Taxi_Centralen_InstantCab_iPhone

grøn-knap  Billigere for senralen
Instant Cab er ett av flere digitale verktøy som automatiserer transportbestillingen og sparer manuell behandling hos bestillingssentralen samt reduserer den administrative etterbehandlingen.

grøn-knap  Hurtigere for kunden
Når kunden trykker Instant Cab på sin Smartphone, varsles nærmeste ledige bil. Bilen sender en SMS-bekreftelse med ankomsttid og sted til kunden. Og alt skjer automatisk.

 grøn-knap  Inkludert i servicepakken
Instant Cab inngår i de softwareoppdateringene du mottar som en del av din Frogne samarbeidsavtale. Du betaler bare en symbolsk installasjonsavgift og et mindre månedlig beløp for hosting.