Løsninger for effektiv persontransport

En bestillingssentral holder aldri stengt og det stilles store krav til effektivitet. Med Frogne's integrerte trafikkoptimaliseringsløsninger kan bestillingssentralen dynamisk utnytte alle ressurser optimalt.

Online booking
Internett-booking sparer tid for de reisende og bestillingssentralen Les mer
Smartphone booking
Automatisk Smartphone booking sparer tid for de reisende og bestillingssentralen Les mer
Trafikkplanlegging
Komplett trafikkplanlegging, ruteberegning, tursammensetning og miljøeffekt Les mer
Trafikkstyring
Komplett trafikkdirigering, kommunikasjon og administrasjon Les mer
GPS-visning
Dynamisk GPS-posisjon og kjøremønster for kjøretøyer og turer Les mer
Økonomi og administrasjon
Komplett økonomi- og administrasjonssystem, avregning og fakturering Les mer
Web-portal
Web-portal holder igang dialogen mellom førere, sjåfører, operatører, IT og passasjerer Les mer
Hosting
Overlat systemdriften til Frogne og få tilgang til systemfordeler til attraktive leiepriser Les mer

mac_mockup