Løsninger for din minibuss

Driver du en dynamisk transportvirksomhet med både buss- och taxikjøring kan du få mange fordeler ved å integrere bestilling, koordinering og administrasjon i et integrert system som utnytter den den nyeste digitaliseringsteknikken. Frognes løsninger bygger på et helhetssyn i et samlet system. Det finnes mange muligheter til individuell tilpasning til egen buss-/taxikjøring i både privat og offentlig regi.
Frognes integrerte system for trafikkdirigering og drift av privat og offentlig servicetrafikk omfatter bl.a: