Hvilke kjøreoppdrag løsere dere?

bus_blue
Booking
Håndterer bestillingssentralen bestillinger, se Frognes løsninger her
Koordinere
Håndterer bestillingssentralen tursammensetning, se Frognes løsninger her
Kjøring
Håndterer bestillingssentralen kjøringen, se Frognes løsninger for bilen her